Author Archives: Phạm Huy

Báo giá dịch vụ truyền hình FPT và cáp quang internet FPT tại quận Sơn Trà

Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của nước ta, bên cạnh thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Cần Thơ. Đà Nẵng là một thành phố phát triển với nền kinh tế hiện đại, tập dung vào các ngành dịch…