Internet doanh nghiệp

  GIỚI THIỆU

Với xu thế 4.0 mọi công việc đã và đang được thực hiện trên internet, lưu trữ đám mây và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần một mạng internet cáp quang thực sự tốt để làm việc hiệu quả nhất.
Hiểu điều đó. FPT Telecom chính thức giới thiệu gói cước cáp quang FPT dành cho doanh nghiệp với mức dùng cho khoảng từ 30 thiết bị , tốc độ từ 100Mbps