Tag Archives: Hợp đồng điện tử

Ký hợp đồng điện tử khi lắp mạng Internet FPT

Hợp đồng điện tử FPT Đà Nẵng

Hiện nay, khách hàng lắp mạng FPT tại Đà Nẵng đã có thể ký hợp đồng điện tử tạo điều kiện tối đa thuận lợi cho khách hàng và FPT Đà Nẵng. Vậy , hợp đồng điện tử là gì ? Hợp đồng điện tử là gì ? Đây là phương thức ký hợp đồng…