FPT Telecom Kiên Giang cung cấp dịch vụ Internet, cáp quang FPT, ADSL, truyền hình FPT và các sản phẩm thuộc FPT tại Kiên Giang Xem chi tiết

DÙNG THỬ.

Truyền hình FPT

Tại nhà khách hàng.