SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Internet Giga FPT

Tốc độ 150Mbps-Kết nối thêm bạn bè

Internet Sky FPT

Tốc độ Download 1024Mbps

Internet Meta FPT

Tốc độ 1024Mbps- Kết nối cả gia đình

Internet LUX

Tốc độ 800Mbps-Kết nối cả thế giới.